Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akt założycielski Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bierdzanach

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/278/2022
Rady Gminy Turawa
z dnia 21 kwietnia 2022 r.


Akt Założycielski Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bierdzanach


Na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) tworzy się z dniem 1 września 2022 r. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bierdzanach.
Pełna nazwa Zespołu: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bierdzanach
Typ jednostki: Zespół szkół i placówek oświatowych.
Siedziba Zespołu: Bierdzany, ul. Szkolna 1, 46-046 Ligota Turawska.
§ 1. Zespół Szkolno - Przedszkolny obejmuje:
1. Publiczne Przedszkole w Bierdzanach.
2. Publiczną Szkołę Podstawową w Bierdzanach.
§ 2. 1. Granice obwodu ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierdzanach obejmują miejscowość Bierdzany.
2. Do przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bierdzanach przyjmuje się kandydatów z obszaru Gminy Turawa. Do przedszkola mogą być przyjmowani kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Turawa w przypadku, o którym mowa w art. 131 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).